Thise Rideklub. Indmeldelsesblanket:

NAVN:________________________________________________________

ADR: _________________________________________________________

POSTNR: _____________________________________________________

TLF/MOBIL NR:_____________________________________________

MAIL:_________________________________________________________

FØDSELSDATO:_______________________________________________

Indmelder mig hermed pr.   /   20   i Thise Rideklub.

 Jeg indmelder mig pr.   /   20   på følgende aktiviteter:

Sæt X

Hustandsårskort:

Personårskort:

Personmånedskort:

Partsaftale:

Rideundervisning: 

Opstaldning: 

Vi gør opmærksom på at al færdsel på rideskolen er på eget ansvar, også ved undervisning og turridning.

Vi opfordrer derfor forældrene til at blive mens deres børn rider.

Jeg har fået udleveret og har læst og forstået reglerne for tilmelding til den valgte aktivitet.

Dato   /   20  

Underskrift:______________________________________________________

Der må gerne bruges billeder af mig eller mit barn på Thise Rideklubs hjemmesiden og Facebookside.

Under 18 år FORÆLDRE eller VÆRGE`S Underskrift: __________________________________________________________________________

BEMÆRKNINGER: ____________________________________________

 

Husk: evt. udmeldelse og opsigelse af aktiviteter skal ske skriftlig med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

 

Regulativ for rideundervisning

Thise Rideklub tilbyder rideundervisning under følgende regler:

Generelt: Eleven skal være medlem af Thise Rideklub. Der kan tilbydes én prøvetime efter aftale inden indmeldelse.

Indmeldelse og tilmelding til rideundervisning sker skriftligt på klubbens indmeldelsesblanket, som kan udleveres i stalden. Alle relevante felter på blanketten skal udfyldes af hensyn til klubbens administration.

Ophør med rideundervisning og udmeldelse af klubben sker på klubbens udmeldelsesblanket, som kan udleveres i stalden. Bemærk ophør skal ske skriftligt med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Undervisningen: Eleven indplaceres efter aftale på et undervisningshold på indtil 6 elever, idet der tages hensyn til elevens riderutine, elevens alder og elevens ønsker om tidspunkt i prioriteret rækkefølge. En lektion er på 1 time incl. klargøring af hest, opsadling, rideundervisning, afsadling og oprydning. Eleverne opfordres til at møde op i god til og gå i gang med klargøring af hestene, hvorved den effektive rideundervisningstid bliver længst mulig. Underviserne fordeler elevhestene efter praktiske og pædagogiske overvejelser og det kan ikke forventes at have den samme hest er til rådighed hver gang. Dette gælder ikke elever med partsaftale og elever med egen hest.

Betaling: Betaling for rideundervisning sker efter Thise Rideklubs til enhver tid gældende prisliste. Prislisten fremgår af klubbens hjemmeside www.thise-rideklub.dk og af opslag i stalden. Prisen er et fast månedligt beløb. Betaling sker månedsvist forud. Opkrævning sker pr. email og eleven er derfor pligtig til at oplyse en åben emailadresse, som opkrævningen kan sendes til. Opkrævning udsendes så vidt muligt en af de sidste dage i måneden og med en betalingsfrist på 10 dage. Sker betaling ikke rettidigt i henhold til opkrævningen opkræves et rykkergebyr på 50 kr. for første rykker og 100 kr. for de efterfølgende. Såfremt betaling ikke er sket efter 2. rykker sendes kravet til inkasso via fogedretten. Og undervisning bliver stoppet til betalingen er faldet.

Rideundervisningen følger Thise Rideklubs undervisningsplan som i et vist omfang følger folkeskolens ferieplaner. Undervisningsplanen fremgår af Thise Rideklubs Hjemmeside www.thise-rideklub.dk og af opslag i stalden. Afvigelser herfra kan ske og vil blive meddelt i opslag og pr. email.

Der kompenseres ikke i den månedlige opkrævning for undervisningsfri perioder i henhold til undervisningsplanen. Aflysning af undervisning som skyldes rideklubbens eller undervisernes forhold vil blive kompenseret i den følgende måneds opkrævning såfremt det ikke er muligt at tilbyde en erstatningsundervisning.

Andre betingelser: Thise Rideklubs priser på undervisning og partsaftaler er kalkuleret så billigt som muligt og forudsætter at medlemmer som er aktive i Rideklubben påtager sig praktiske arbejdsopgaver i et omfang af ca. 20 timer om året. Det fordelt på 2-3 arbejdsdage i løbet af et år. Tidspunkt for disse opgaver planlægges og bekendtgøres på klubbens Facebookside og ved opslag i stalden ligesom meddelelse til går medlemmerne pr. email. Såfremt eleven er under 13år overgår arbejdsforpligtelsen til forældre. Er man forhindret på en arbejdsdag er man velkommen til bytte med et andet medlem. Ønsker et medlem eller medlemmets forældre ikke at deltage i arbejdsopgaverne på arbejdsdage skal dette meddeles til klubbens kasserer senest 7 dage før arbejdsdagen og der vil blive opkrævet en tillægspris for rideundervisningen og partsaftalen på 500 kr. pr. arbejdsdag. Eleven kan hvis det er muligt efter aftale med staldledelsen veksle en arbejdsdag til en anden mulig dag med en fast arbejdsopgave.

Del siden